Download ZooTools pro 2.5.1 for Maya

Zoo Tools Pro 2 bổ sung thêm chức năng cho Maya. Người khác có thể mở các tệp đã lưu của bạn mà không cần cài đặt Công cụ Zoo.

Tính mới của Zoo Tools Pro 2

  • Phiên bản 2 là một bản viết lại hoàn chỉnh với hơn năm mươi công cụ mới.
  • Mỗi công cụ đi kèm với trang đào tạo riêng và chú giải công cụ toàn diện.
  • Cài đặt dễ dàng với Trình cài đặt kéo và thả.

Thông tin chi tiết tại: https://create3dcharacters.com/zoo2/

Tương thích

  • Maya 2017 – 2022

Link download 2.5.1 for Maya

Kích thước: 8.5 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Mở phần mềm Maya
  • Kéo thả file dragdropinstall vào giao diện Maya hoặc xem file Zoo 2 Manual Install
  • Hoàn tất

Trả lời