Nhận 5 USD miễn phí từ dự án Legion Network, ref 5 USD

Chương trình đã kết thúc.

Legion Network là dự án tiền số được đánh giá khá uy tín, thông tin về dự án tại đây https://www.legionnetwork.io,

Legion Network đang cho người dùng 34 LGX tương ứng với 5 USD, khi tải và cài đặt App Legion Network, đặc biệt nếu bạn giới thiệu được người dùng mới thì nhận thêm 5 USD.

Tải về App từ đây https://register.legionnetwork.io/WS3XvXIzJITo

Sau khi cài đặt App, đăng ký bằng email, và nhập mã giới thiệu (Referral Code) là WS3XvXIzJITo , lưu ý cần nhập mã giới thiệu để bạn nhận 5 USD nhé.

Sau khi đăng ký bằng email, một email xác thực gửi vào hộp mail của bạn, nhấn vào link xác thực và đăng nhập vào App

Vào phần Profile trong App, chọn Claim Rewards để Claim 34 LGX. Lưu ý, từ ngày 1/3/2022 các bạn mới bắt đầu được Claim nhé

Tiền LGX các bạn có thể rút về sàn https://launchpad.lithium.ventures/ để bán lấy USDT nhé.

Posted in MMo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.