O&O ShutUp10 1.8.1423 – Đóng, mở các tính năng Win 10

O&O ShutUp10 là phần mềm giúp bạn có toàn quyền kiểm soát các tính năng của Windows 10 và đây là điều bạn quyết định về thông tin nào sẽ chuyển qua Windows 10. Sử dụng giao diện người dùng đơn giản, chương trình này sẽ vô hiệu hóa các phần của Windows 10 không muốn nhận và gửi dữ liệu của bạn.

Chương trình này hoàn toàn miễn phí và không cần cài đặt, và sau khi tải xuống, bạn có thể chạy nó ngay lập tức. Chương trình không tự cài đặt phần mềm quảng cáo và phần mềm spam (thứ mà chúng ta đang thấy ngày nay). Windows 10 nhằm mục đích tạo điều kiện cho trải nghiệm làm việc hàng ngày với hệ điều hành.

Tính năng của O&O ShutUp10

  • Bảo vệ quyền riêng tư đầy đủ
  • Kiểm soát các dịch vụ truy cập vị trí
  • Kiểm soát cập nhật Windows
  • Ngăn chặn dữ liệu được gửi bởi Windows Debugging Services
  • Giao diện đơn giản
  • Dung lượng nhẹ và không cần cài đặt.

O&O ShutUp10 1.8.1423

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Mega: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy và sử dụng, phần mềm miễn phí