StyleMyPic – Pro workflow x Plugin for Photoshop Free Download

StyleMyPic Pro Workflow X là một Bảng mở rộng cho Photoshop được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về Chất lượng chuyên nghiệp với Tính dễ sử dụng cho người mới bắt đầu. Với nhiều lựa chọn chỉnh sửa, bạn có thể nâng khả năng sáng tạo của mình lên tầm cao lớn hơn, tăng tốc đáng kể quy trình làm việc và tiết kiệm hàng giờ trong quá trình hậu sản xuất. Tạo ra kết quả tuyệt đẹp và nhất quán bằng cách sử dụng kỹ thuật Phân loại Màu Chuyên nghiệp, Chỉnh sửa Hi-End và Tạo mặt nạ Nâng cao…. ở đầu con trỏ của bạn!

What’s Included?

 •  Cutting Edge Techniques Accessible To Mainstream Photographers
 •  Checklist Based Workflow for Faster & Simpler Edits
 •  Latest Photoshop® CC Panel (also available for CS6)
 •  NEW! Powerful RAW Profile enabled (CC2019 onwards)
 •  10 Essential Lightroom and ACR Presets
 •  100+ Fully Customizable Photoshop Actions
 •  24 Photo Realistic Brushes (skin, hair and more)
 •  22 Automated Tool Presets
 •  35 User Defined Buttons
 •  Studio Canvas & Film Grain Texture (4k resolution)
 •  Play and Learn Tips

Thông tin chi tiết tại: https://www.stylemypic.com/product/pro-workflow-x/

Link download Pro workflow x Plugin for Photoshop

Kích thước: 35 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Đọc file Pro Workflow X Installation Guide.pdf đi kèm để xem hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.