SysGauge 8.1.12 Ultimate + Pro + Server – Phần mềm giám sát hệ thống

SysGauge là một tiện ích giám sát hiệu suất và hệ thống cho phép một người theo dõi việc sử dụng CPU, sử dụng bộ nhớ, tốc độ truyền mạng, hiệu suất hệ điều hành, trạng thái và sử dụng tài nguyên của các quy trình đang chạy, hiệu suất hệ thống tệp, hiệu suất USB, sử dụng dung lượng đĩa, hoạt động đọc đĩa , hoạt động ghi đĩa, tốc độ truyền đọc đĩa, tốc độ truyền ghi đĩa, IOPS đọc đĩa và IOPS ghi đĩa cho các đĩa logic riêng lẻ hoặc tất cả các đĩa vật lý được cài đặt trong máy tính.

SysGauge cung cấp khả năng hiển thị các loại biểu đồ giám sát hệ thống, lưu báo cáo giám sát hệ thống và xuất kết quả giám sát hệ thống sang một số định dạng chuẩn bao gồm HTML, PDF, Excel, văn bản, CSV và XML. 

Người dùng nâng cao và quản trị viên CNTT được cung cấp khả năng lưu định kỳ báo cáo trạng thái hệ thống, đặt giới hạn do người dùng chỉ định cho bộ đếm giám sát hệ thống và sau đó hiển thị thông báo lỗi hoặc cảnh báo, phát âm thanh thông báo hoặc gửi thông báo E-Mail khi bộ đếm giám sát hệ thống tăng lên ở trên hoặc giảm xuống dưới giới hạn người dùng chỉ định.

Ngoài khả năng giám sát máy tính cục bộ, SysGauge cho phép một người kết nối với máy tính từ xa và giám sát việc sử dụng CPU, sử dụng bộ nhớ, tốc độ truyền mạng, sử dụng không gian đĩa và hoạt động của đĩa qua mạng. SysGauge cung cấp một số lượng lớn các loại giám sát hiệu suất khác nhau, giám sát tài nguyên hệ thống và bộ đếm giám sát trạng thái hệ điều hành và cho phép người ta chọn bộ đếm nào để giám sát. Ngoài ra, người dùng được cung cấp khả năng chỉ định cách hiển thị kết quả theo dõi hiệu suất.

SysGauge Ultimate 8.1.12 + Pro + Server

Kích thước: 32 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Mega: DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Thoát sau khi cài xong
  • Chạy FlexenseActivator với quyền “Run as administrator” -> Nhấp “Activate” -> Chọn đường dẫn tới tệp “SysGauge.flx“. Mặc định: C:\Program Files\SysGauge Ultimate\bin\
  • Xác nhận thay thế.
  • Hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *