Tải Auto Clicker 2.3.2.8 – Phần mềm tự động click chuột

Auto Clicker là công cụ dễ sử dụng nhất có thể nhấp chuột tự động vào các vị trí mà bạn đã xác định. Nó có thể giải phóng bạn khỏi công việc nhấp chuột lặp lại. Đó là một tiện ích nhấp chuột tự động không tốn kém. Nó được sử dụng để tự động nhấp chuột vào màn hình theo các khoảng thời gian xác định và bất kỳ vị trí nào trên màn hình.

Một ứng dụng của phần mềm Auto Clicker là rất hữu ích cho các game thủ khi thao tác động tác nhấn chuột lặp đi lặp lại trên màn hình.

Tính năng của Auto Clicker

  • Nhấp vào bất cứ nơi nào trên màn hình máy tính
  • Nhấp vào một điểm cố định
  • Chỉ định số lượng nhấp chuột
  • Chỉ định thời gian nhấp chuột
  • Bắt đầu và dừng nhấp chuột bất cứ lúc nào.

Download Auto Clicker 2.3.2.8

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file cài đặt để cài đặt phần mềm
  • Vào thư mục Crack, chép file AutoClicker vào C:\Program Files (x86)\MacroClicker\Auto Clicker
  • Hoàn tất