Download Reg Organizer 8.70 – Dọn dẹp, quản lý registry

Tối ưu hóa và dọn dẹp registry(sổ đăng ký) là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong tất cả các phần mềm tối ưu hóa Windows; Nhưng Reg Organizer là một phần mềm chuyên dụng và chuyên nghiệp trong lĩnh vực đăng ký, và bất kỳ cách nào cần thiết để cải thiện sổ đăng ký Windows và sau đó là hiệu suất tổng thể của Windows, đều có trong phần mềm này. Từ chỉnh sửa thủ công và thao tác tất cả các khóa và giá trị đến sao chép tự động và tối ưu hóa sổ đăng ký đều có trong phần mềm này.

Với sự trợ giúp của tính năng tìm kiếm nâng cao của phần mềm này, bạn có thể tìm và xóa tất cả các khóa liên quan đến một chương trình cụ thể. Cũng có thể chỉnh sửa nhiều phần của Windows mà có thể không được đề cập ở bất kỳ đâu trong phần mềm này. Các công cụ khác như tìm kiếm và thay thế khóa như đã xác định, xem trước tệp .reg và kiểm tra sổ đăng ký trước và sau khi cài đặt ứng dụng để phát hiện tất cả các khóa liên quan và xóa chúng khi gỡ cài đặt là các tính năng khác của phần mềm này.

Tính năng của Reg Organizer

  • Làm sạch sổ đăng ký của các khóa không hợp lệ và không cần thiết
  • Khả năng tích hợp và nén sổ đăng ký
  • Khả năng tìm thấy tất cả các khóa đăng ký của chương trình mong muốn
  • Có công cụ chụp nhanh sổ đăng ký và khả năng so sánh các thay đổi trong sổ đăng ký, trước và sau hoạt động mong muốn (chẳng hạn như hiển thị các thay đổi được thực hiện trong sổ đăng ký, sau khi cài đặt phần mềm)
  • Có phần cấu hình độc lập (thủ thuật) của sổ đăng ký
  • Làm sạch Windows khỏi các tệp không cần thiết
  • Có các công cụ chi tiết để loại bỏ phần mềm và dấu vết của chúng

Link download Reg Organizer 8.70

Kích thước: 40 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chép file trong thư mục Cr@ck vào thư mục cài đặt phần mềm
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.