Download Aescripts Transition Master Pro v1.0 for DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, After Effects

Native Transition Plugin cho DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro và After Effects. Tạo, xuất và bán chuyển tiếp của riêng bạn hoặc chọn từ một thư viện cài đặt trước chuyển tiếp lớn. Chưa bao giờ việc tạo chuyển tiếp kéo và thả gốc tuyệt đẹp lại dễ dàng đến thế này một cách nhanh chóng.

Native Transition Plugin for DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro and After Effects. Create, export and sell your own transitions or choose from a large transition presets library. It has never been that easy to create stunning native drag and drop transitions this quickly.

Thông tin chi tiết: https://aescripts.com/transition-master-pro/

Tương thích

  • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC
  • Premiere: 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015
  • Davinci Resolve: 16

Link download Aescripts Transition Master Pro v1.0

Kích thước: 7.3 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file cài đặt Install Transition Master Pro 1.0 Setup.exe
  • Chép file TransitionMasterPro.aex trong thư mục PATCH vào C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\Transition Master Pro
  • Chép file TransitionMasterPro.ofx trong thư mục PATCH vào C:\Program Files\Common Files\OFX\Plugins\Transition Master Pro\TransitionMasterPro.ofx.bundle\Contents\Win64
  • Đăng ký với Key trong file đính kèm
  • Hoàn tất
  • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.