Download MXTools DecalPlacer 1.0 for 3DsMax

DecalPlacer là một plugin cho Autodesk 3ds Max sử dụng để dán đề can lên các đối tượng, có thể giúp bạn tăng tốc công việc của mình.

Tương thích: 3ds Max 2017-2021

Download MXTools DecalPlacer 1.0 for 3DsMax

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Mở 3ds Max lên
  • Ở Main Menu, vào Scripting > Run Script…, chọn tới file *.mzp và nhấn Open.
  • Hoặc kéo thả file *.mzp vào giao diện 3DS Max
  • Nhấn vào Install
  • Sau khi cài thành công vào Customize > Customize User Interface > Category > MxTools > DecalPlacer

Trả lời