Download BG Renderer MAX 1.0.18 for After Effects

Khả năng kết xuất các tác phẩm trong nền ở tốc độ tối đa! Nói lời tạm biệt với Bộ mã hóa đa phương tiện chậm.

Đa xử lý, kết xuất cả trình tự và mp4 / ProRes, giám sát từ xa, nhiều tích hợp, thông báo – tất cả trong một siêu công cụ.

The power to render compositions in the background at maximum speed! Say goodbye to slow Media Encoder.

Multiprocessing, rendering to both sequence and mp4/ProRes, remote monitoring, lots of integrations, notifications – all in one super tool.

Tương thích

  • After Effects: 2020, CC 2019, CC 2018

Link download BG Renderer MAX 1.0.18 Full Cr@ck

Kích thước: 83 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép “com.aescripts.bgrenderer2” vào thư mục C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions\
  • Chạy file Add Keys.reg, chọn Yes -> OK
  • You should allow scripts to write files in After Effects:
    • CC 2019 – 2020: Edit->Preferences->Scripting & Expressions->Allow Scripts to Write Files and Access Network
    • CC 2019 – 2020 Edit->Preferences->Scripting & Expressions->Allow Scripts to Write Files and Access Network

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.