Download NetBalancer 12 Quản lý lưu lượng mạng Internet

NetBalancer

NetBalancer là một công cụ giám sát và kiểm soát lưu lượng phát hiện bất kỳ hoạt động nào trên Internet, bao gồm cả khi trình quản lý tải xuống hoặc ứng dụng khách torrent đang tải xuống tệp. Chỉ cần giảm mức độ ưu tiên mạng của bạn bằng cách sử dụng NetBalancer. Với NetBalancer, bạn có thể chỉ định chính xác lượng lưu lượng bạn muốn giới hạn trong quá trình này.

NetBalancer 10 Free Download

Tính năng của NetBalancer

 • Theo dõi từng quá trình tải xuống và / hoặc tùy chọn hoặc giới hạn mạng
 • Quản lý các tùy chọn và giới hạn của từng bộ điều hợp mạng riêng lẻ
 • Đặt các tùy chọn hoặc giới hạn mạng tải xuống và gửi cho mỗi quy trình
 • Các mức độ ưu tiên được hỗ trợ: Cao, Bình thường, Thấp, Chặn, Bỏ qua, Giới hạn, Bỏ qua, Trì hoãn
 • Tự động tải xuống các tùy chọn và hạn chế từ một tệp nằm trên mạng
 • Tự động tải xuống các quy tắc từ một tệp nằm trên mạng
 • Xác định các quy tắc lưu lượng mạng chính xác Sử dụng thương mại
 • Phân nhóm các máy tính mạng cục bộ và cân bằng lưu lượng
 • Bảo vệ tất cả các cài đặt và tùy chọn bằng mật khẩu để ngăn chặn các thay đổi trái phép
 • Xem tất cả các quy trình hệ thống với tốc độ và tốc độ lưu lượng mạng của bạn
 • Hiển thị các kết nối hiện tại cho mỗi quá trình
 • Tải xuống và gửi lịch sử lưu lượng truy cập chi tiết cho từng quá trình từ lần cài đặt NetBalancer đầu tiên
 • Hiển thị lưu lượng hệ thống dưới dạng biểu đồ Hiển thị lưu lượng mạng trong khay hệ thống
 • Hỗ trợ 64-bit tự nhiên để có hiệu suất tốt nhất Hỗ trợ IPv6 đầy đủ
 • Đặt hạn chế lưu lượng toàn cầu

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10/11

Link tải về NetBalancer 12.0.1.3507

Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Link tải về NetBalancer 11.0.4.3314

Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tắt phần mềm virus, tắt cả windows defender với win 10
 • Chạy file setup để cài đặt phần mềm
 • Copy file Patch vào thư mục cài đặt và chạy nó
 • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.