Motion Presets for Animation Composer v2.1

Gói này chứa đầy đủ các lựa chọn cài đặt trước chuyển động hữu ích nhất. Việc lựa chọn dựa trên các hình ảnh động được sử dụng thường xuyên nhất trong các video hoạt hình. Nói chung, các giá trị đặt trước này có thể cắt giảm thời gian hoàn thành dự án của bạn xuống còn một phần ba hoặc hơn.

Các cài đặt trước này được chia thành hai loại: Chuyển tiếp và Hiệu ứng. Có nhiều loại cài đặt trước chuyển động. Các biến thể của Easy Ease bằng cách sử dụng các chức năng khác nhau (Cubic, Quint, Quad, v.v.), số lần trả lại có thể tùy chỉnh của Overshoots vvith và nhiều hơn nữa … Các cài đặt trước được tổ chức tốt trong các thư mục và rất dễ tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

Last Update22 March 2018
Created24 October 14
Add-on Files Included.plugin
Works WithMac OSX (64-bit) After Effects CS5/CS6/CC, Windows (64-bit) After Effects CS5/CS6/CC

Motion Presets for Animation Composer v2.1

Kích thước: 131 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link Mega: DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.