Download PhotoFiltre Studio X 10.14.1 – Hướng dẫn cài đặt

PhotoFiltre Studio X là một trình chỉnh sửa đồ họa có thể được sử dụng để chỉnh sửa và thay đổi hình ảnh thông qua các tính năng đơn giản và nâng cao. Nó không phức tạp như Photoshop, nó cho phép bạn làm việc với các lớp, màu sắc trong suốt cho hình ảnh.

PhotoFiltre Studio X cung cấp hỗ trợ cho bộ lọc Adobe Photoshop (định dạng 8bf, chỉ 32 bit! Được cài đặt trong bất kỳ thư mục nào, thư mục đính kèm cho phép) cho phép bạn kết nối bất kỳ số lượng cấu hình nào bạn cắm sắp xếp chúng ở bên ngoài, liên quan đến thư mục phần mềm thư mục Plugins chính (đường dẫn đến thư mục được chỉ định trong “Cài đặt -> 8BF”) và, khi cần thiết để chuyển đổi chúng, mặc dù điều này sẽ yêu cầu khởi động lại chương trình PhotoFiltre Studio X.

Link tải về PhotoFiltre Studio X 10.14.1 full cr@ck

Link tải Google drive: DOWNLOAD (pass giải nén: phanmemnet.com)

Các tính năng của PhotoFiltre Studio X

  • Có các bộ lọc khác nhau
  • Việc sử dụng hai loại lựa chọn vectơ
  • Tạo và sử dụng các lớp
  • Hình ảnh làm sạch dụng cụ
  • Công cụ để tự động áp dụng một gradient trong suốt
  • Chức năng xóa mắt đỏ
  • Tạo hình ảnh GIF động với tích hợp trong trình tạo
  • Mô-đun tích hợp FotoMaski
  • Tạo và xuất các biểu tượng 32×32, 48×48, 64×64
  • Trình duyệt tích hợp để xem hình ảnh.

Hướng dẫn cài đặt 

1 – Giải nén và cài đặt phần mềm

2 – Chạy Keygen -> Tạo Key đăng ký chương trình

3 – Hoàn thành.