Download tải Windows 10 Pro With Office 2019 Pre-Activated ISO

Đây là bản Windows 10 Pro kèm với Office 2019 Pro Plus Preactivated đã được kích hoạt sẵn.

Thông tin Windows 10 Pro With Office 2019 Pre-Activated ISO

  • File Name :Windows 10 Pro 21H1 10.0.19043.1237 (x64) With Office 2019 Pro Plus Preactivated September 2021
  • Created By :Microsoft
  • Version :10.0.19043.1237 September 2021
  • License Type :Full_version
  • Release Date :September 17th, 2021
  • Languages :English

Download Windows 10 Pro With Office 2019 Pre-Activated ISO

Kích thước: 5.3 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Hướng dẫn cài đặt Windows 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *