Download Windows 11 Pro 22000.168 + Office 2021 Pro Plus PreActivated

Đây là file ISO Windows 11 Pro kèm với Microsoft Office 2021 Professional Plus đã được cài đặt sẵn kích hoạt sẵn.

Không có tính năng nào của windows bị xóa và không có bổ xung nào được triển khai. Việc kích hoạt dựa trên quy trình MS; yêu cầu kết nối internet trong quá trình cài đặt, cũng được tích hợp net Framework.

Microsoft Office 2021 Professional Plus đã được tích hợp và cũng được kích hoạt. 

Thông tin chi tiết file ISO

  • File Name: Windows 11 Pro Build 22000.168 + Office 2021 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-Activated
  • Size: 7.0 GB
  • Version : 22000.168
  • License Type :Full_version
  • Release Date :August 21st, 2021
  • Requirements :Windows x64
  • Languages :English

Download Windows 11 Pro 22000.168 + Office 2021 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-Activated

Kích thước: 7.0 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Pass giải nén: phanmemnet.com hoặc 123

Download Windows 11 Pro 22000.160 + Office 2021 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-Activated

Kích thước: 6.5 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD 

Hướng dẫn cài đặt Windows 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.