Download WinPass11 Guided Installer 1.1.2 – Tải và cài đặt Win 11

WinPass11 Guided Installer là công cụ tuyệt vời nhất để tải và cài đặt Windows 11. Nó  đánh lừa Windows 10 nghĩ rằng máy tính của bạn có thể chạy Windows 11. Nó hỗ trợ bạn tải xuống và cài đặt bản dựng xem trước Windows 11 ngay cả khi máy tính của bạn không đáp ứng các yêu cầu hệ thống.

WinPass11 Guided Installer là một công cụ để cài đặt Windows 11 trên phần cứng không được hỗ trợ thông qua một quy trình hướng dẫn. Mục tiêu của nó là để người dùng cuối dễ dàng chạy một tệp thực thi duy nhất và có quyền truy cập vào Windows 11 thông qua kênh nhà phát triển mà không phải lo lắng về phần cứng không được hỗ trợ. Chương trình này hỗ trợ bỏ qua tất cả các yêu cầu của Windows 11!.

Download WinPass11 Guided Installer 1.1.2

Kích thước: 1 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com