Tải Revit Extensions + Naviate RE + Thư viện Revit 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Revit Extension là công cụ do hãng Autodesk phát triển, hỗ trợ hữu ích cho việc dựng hình và bố trí cốt thép một cách nhanh chóng.

Từ phiên bản Revit 2019, Revit Extension sẽ không còn được hỗ trợ nữa. Nhưng rất may, Naviate RE là công cụ hỗ trợ hữu dụng cho việc bố trí cốt thép, tương tự như Revit Extension.

Add-In Manager là một addin cho phép nạp và chạy các tệp .dll, các bạn đỡ phải tắt Revit đi rồi bật lại sau mỗi lần Build file trong Visual Studio.

Revit Lookup là một addin cho phép bạn đọc thông tin, thông số, thuộc tính của các đối tượng trong Revit.

Revit References là các file thư viện của Revit (RevitAPI.dll, RevitAPIUI.dll). Bạn không cần cài đặt phần mềm Revit để lấy các file thư viện này.

Thư viện Revit là các thư viện về Windows, Titleblocks, Structural Retaining Walls, System Families, Mechanical, Electrical, Doors, Curtain Panel By Pattern, Curtain Wall Panels, Furniture System…

Revit Extension 2018 2017 2016 2015 2014 + Naviate RE 2019 2020 2021 2022

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Thư viện cho Revit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Thư viện cho Revit 2021 2022

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Add-In Manager Revit 2020 2019 2018

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Revit Lookup 2017 2018 2019

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Revit References 2018 2019 2020

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Google drive (dự phòng): DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.