Download ANSYS EMA3D Cable 2021 Video hướng dẫn cài đặt

ANSYS EMA3D Cable

EMA3D Cable là phần mềm chuyên dụng để tạo mô hình cáp điện từ và xem nó trên nền tảng độc quyền do ANSYS sản xuất. Chương trình này có khả năng làm việc từ thiết kế đến xác nhận cáp. Các bước này bao gồm nhiễu điện từ (EMI) và hỗ trợ tính toán điện từ (EMC) và đánh giá thiết kế hệ thống cho các sơ đồ ngăn cáp cho các ứng dụng hàng không vũ trụ, ô tô, quân sự, dầu khí cũng như các thành phần điện và từ liên quan đến người tiêu dùng. . Với sự trợ giúp của chương trình này, trong các bước đầu tiên của thiết kế báng cáp, có thể dự đoán hiệu suất của cáp trong các bài kiểm tra chứng nhận EMC.

Phần mềm này có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp nhất liên quan đến hình học CAD bằng cách hình thành một mạng lưới dựa trên hiệu quả. EMA3D sử dụng giao diện người dùng mô hình hóa của mình để tạo quy trình làm việc để các kỹ sư có thể nhanh chóng giải quyết các mô hình thực tế và phức tạp trong một phần nhỏ thời gian. Chương trình cũng cho phép mô phỏng chính xác các tia sét, từ trường mạnh (HIRF), xung điện từ (EMP), bức xạ từ và nhiều nghiên cứu khác nhau trong các ứng dụng khác của EMC.

ANSYS EMA3D Cable 2021 Free Download

Tính năng của ANSYS EMA3D Cable

 • Mô hình hóa cáp điện từ
 • Mô phỏng tính toán điện từ
 • Đánh giá hiệu ứng môi trường điện từ
 • Kiểm tra xác minh cáp

Yêu cầu hệ thống

 • Operating System: Windows 7/8/8.1/10 – 64bit
 • Memory (RAM): 8 GB of RAM required.
 • Hard Disk Space: 5 GB of free space required for full installation.
 • Processor: Intel Pentium i3, Multi-core GHz or higher.

Link download ANSYS EMA3D Cable 2021 R1

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file EMA3D để cài đặt phần mềm
 • Không cài đặt ANSYS License Manager
 • Chọn the licensing mode: Server Shared License
 • Trong cửa sổ License Server Specification chọn “Skip this step and configure later
 • Copy thư mục ANSYS Inc trong thư mục Cr@ck vào C:\Program Files
 • Tạo biến môi trường (nhấn phải vào This PC chọn Properties > Advanced system settings Chọn Enviroment Variables > System Variables > New )
  • ANSYSLIC_DIR chỉ tới C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing
  • ANSYSLMD_LICENSE_FILE chỉ tới C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing\license_files\ansyslmd.lic
 • Vào thư mục Cr@ck chạy file SolidSQUADLoaderEnabler chọn Yes -> OK
 • Khởi động lại máy tính
 • Hoàn tất.
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.