Download Corona Renderer 6 for Cinema 4D R14-S24

Corona Renderer là plugin hỗ trợ kết xuất 3D cho Cinema 4D.

Corona thực sự mang lại kết xuất chất lượng cao trong thời gian có thể chấp nhận được nhờ khả năng dò tia không thiên vị, đồng thời được trình bày trong giao diện người dùng dễ sử dụng được tích hợp tốt vào Cinema 4D, trình chỉnh sửa vật liệu hơi giống với Cinema 4D và cung cấp cho bạn các lớp cần thiết để tạo vật liệu của bạn với hình cầu / hình dạng xem trước vật liệu rất nhanh.

Link download Corona Renderer 6 Hotfix 2 for Cinema 4D R14-S24

Xem thêm Corona Renderer 5 Hotfix 2 for Cinema 4D R14-R21: DOWNLOAD

Kích thước: 131 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chép file Corona_62_c4d_fix.dll vào C:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R23
  • Chép file Copy LegionLib_Release.dll vào C:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R23\plugins\corona
  • Chép file Corona_62_c4d_fix.dll và LegionLib_Release.dll vào C:\Program Files\Corona\Corona Renderer for Cinema 4D\Image Editor
  • Hoàn tất
  • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Trả lời