Download Telerik Collection for .NET 2021 – Bộ lập trình cho .Net

Các thành phần Telerik là bộ sưu tập nổi tiếng nhất dành cho các lập trình viên .NET, có thể được sử dụng với một bộ sưu tập rất đa dạng về chức năng, từ thiết kế các giao diện người dùng khác nhau đến báo cáo chuyên nghiệp và nâng cao cho các hệ điều hành và nền tảng khác nhau.

Tập hợp đầy đủ các thành phần dữ liệu của công ty này được gọi là Telerik DevCraft và các thành phần liên quan đến HTML5 được gọi là Kendo UI; Telerik Platform cũng là tiêu đề chung của các thành phần liên quan đến thiết bị di động.

Các thành phần của Telerik Collection for .NET 2021

 • UI for ASP.NET AJAX
 • UI for Silverlight
 • UI for WinForms
 • UI for WPF
 • UI for Xamarin
 • Reporting
 • JustCode
 • JustMock
 • Web Parts for SharePoint 2010
 • Web Parts for SharePoint 2013
 • Kendo UI Professional
 • UI for ASP.NET MVC

Link download Telerik Collection for .NET 2021 R2 Retail

Dung lượng: 2.2 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt và sử dụng, Các thành phần được cung cấp là Thương mại, Retail và hoàn chỉnh và không cần phải kích hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.