SmartFTP Enterprise 10.0.3225 – Truyền file FTP

SmartFTP là một FTP (File Transfer Protocol), FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, Backblaze B2, Google Drive, OneDrive, SSH, máy khách đầu cuối. Nó cho phép bạn chuyển các tập tin giữa máy tính cục bộ của bạn và một máy chủ trên Internet. Với nhiều Tính năng cơ bản và nâng cao, SmartFTP cũng cung cấp khả năng truyền an toàn, đáng tin cậy và hiệu quả khiến nó trở thành một công cụ mạnh mẽ.

Phần mềm này hỗ trợ SSL / TLS, IPv6 và FXP và quá tình làm việc khá nhanh chóng và an toàn.

SmartFTP cho phép bạn truyền tệp qua Internet. Nó có giao diện giống như Explorer, có thể tùy chỉnh và hỗ trợ các chức năng kéo và thả. Nhiều kết nối FTP có thể được mở đồng thời và bạn có thể sao chép tệp từ máy chủ từ xa này sang máy chủ lưu trữ từ xa khác (FXP).

Thông tin thư mục máy chủ lưu trữ từ xa được lưu vào bộ nhớ đệm để xem trong tương lai và các URL FTP được hỗ trợ. Các tính năng khác bao gồm danh sách Yêu thích, khả năng tiếp tục tải xuống bị hỏng; chuyển nhiều phần; lịch sử toàn cầu; chuyển nhượng lý lịch; hỗ trợ proxy; một chế độ chuyển giao thụ động; và khả năng thực hiện tải xuống, tải lên và xóa đệ quy.

Tính năng của SmartFTP Client Enterprise

  • Xuất bản và bảo trì trang web
  • Tải lên và tải xuống các hình ảnh, tài liệu, tập tin phim và nhạc
  • Quản lý chuyển tập tin. Tự động hóa các quá trình chuyển tập tin.
  • Sao lưu và đồng bộ hóa các tập tin cục bộ và từ xa
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Bao gồm 20 thứ tiếng khác nhau)
  • Giao thức truyền tệp dựa trên FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, Backblaze B2, Google Drive, OneDrive, SSH, Terminal client.

SmartFTP Enterprise 10.0.3225

Kích thước: 64 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm, cứ Next là được
  • Chép các file trong thư mục Cr4ck vào C:\Program Files\SmartFTP Client\
  • Hoàn tất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.