Download Luminar 2018 v1.2.0 – chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Luminar 2018 là phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp mới nhất. phần mềm này cung cấp các công cụ và tính năng cho phép chỉnh sửa hình ảnh với đầy đủ các tính năng, với hơn 300 công cụ mạnh mẽ, bao gồm hỗ trợ RAW nhanh, layers, bush tùy chỉnh để chỉnh sửa có chọn lọc, masking, hàng chục bộ lọc ảnh với tùy chỉnh cài đặt trước và nhiều hơn nữa.

Luminar 2018 v1.2.0 for Windows: DOWNLOAD

or Luminar 2018 v1.2.0 for Windows: DOWNLOAD

Luminar 2018 v1.2.0 for MacOS: DOWNLOAD

or Luminar 2018 v1.2.0 for MacOS: DOWNLOAD

How to download/ hướng dẫn tải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *